Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen en de antwoorden

Frequently Asked Questions

Veel gestelde vragen en de antwoorden

Hieronder geef ik antwoorden op vragen die vaak door onze relaties over mijn vakgebied worden gesteld.  Omdat dit vast ook leeft bij andere ondernemers hebben we dit overzicht  opgesteld. Daarnaast gaan vragen vaak over hoe ik werk en over de wijze waarop ik met mijn cliënten samenwerk. 

Je moet je boekhouding in principe 7 jaar bewaren. Er zijn uitzonderingen dat dit langer moet maar dit is vooral indien u bedrijfsmatig onroerend goed heeft en nog een paar uitzonderingen. Dan is de bewaartermijn langer. Op de site van de belastingdienst lezen kan lezen waar je je aan dient te houden: klik hier

In één woord: partnership. De basis is natuurlijk vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Hoe meer inzicht wij hebben in hoe onze relatie wil ondernemen en welke risico’s hij wel of niet wil lopen, hoe beter wij gerichte adviezen kunnen geven. 

Je hoeft niet alles op papier te bewaren. Dit mag ook op digitale gegevensdragers. Echter het moet wel volledig en makkelijk toegankelijk zijn bij een controle. Als een controle van de belastingdienst niet het juiste resultaat oplevert ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering! Je kunt hier afspraken over maken met de belastingdienst.

Ik adviseer dat als je de afschriften  niet print en archiveert om deze in ieder geval elke maand als pdf op te slaan. Meestal kan je maar een beperkt aantal jaren terug bij je bank en als je eens van bank  verandert  kan je na korte termijn niet meer bij de gegevens. Dat realiseert niet iedereen zich, maar is wel lastig als het je overkomt. Dit geldt ook bij beëindiging van je bedrijf. De belastingdienst kan na bijvoorbeeld twee jaar een controle instellen en dan kom je niet gemakkelijk meer bij je gegevens terwijl je daar wel  verantwoordelijk voor bent.

Je dient zelf te zorgen voor een adequate backup. Zorg dat je meerdere generaties hebt dus niet telkens je laatste backup overschrijven. Zorg ook dat je een backup buiten je bedrijf hebt, bijvoorbeeld in de cloud. Als je dan een calamiteit van inbraak, brand of wat dan ook hebt, dan heb je in ieder geval nog de beschikking over een backup op een veilige plek. 

Ja, dit is wel degelijk het geval. Natuurlijk wordt er al veel digitaal gecontroleerd maar aftrekposten waar veel vergissingen mee gemaakt worden krijgen soms extra aandacht. Voor 2019 is dit o.a.:

  • Eigen woning en scheiden. Dit is in de huidige wetgeving een heel complex onderwerp en daar worden door deze complexiteit veel fouten mee gemaakt.
  • Giften. Deze kunnen onder condities aftrekbaar zijn in verschillende categorieën.

Er zijn meer onderwerpen voor de aangifte 2019 maar het goed om te weten dat dit gebeurt zodat belasting zoveel mogelijk correct geheven wordt.

Op 17 maart 2020 is bekend gemaakt dat de overheid veel bedrijven tegemoet wil komen met deeltijd WW, een bijdrage in de vaste kosten en bijzondere bijstand zelfstandigen. Er moeten nog regels uitgewerkt worden en ICT systemen worden ingericht om de grote te verwachten stroom van aanvragen te kunnen verwerken.  Op 18 maart 2020 is de verwachting uitgesproken dat dit pas omstreeks 30 maart 2020 gereed en beschikbaar is. Als je nog geen gedetailleerde info kan vinden of een website waar je iets aan kunt aanvragen klopt dit dus. Houd u de berichten in de gaten.

Tevreden klanten
0
Jaar ervaring
+
Samenwerkingen
Blogs