Financieel Advies

Van financieringsvraagstukken tot overnames

"Wij willen graag op een heldere manier met je communiceren. In duidelijke taal vertellen wat er in die cijfermatige opstelling staat zodat de getallen een betekenis krijgen. Dat is voor ons een uitdaging en voor jou een noodzaak om de juiste beslissingen te kunnen nemen."
Ed van den Heuvel
Ed van den Heuvel
Eigenaar

Liquiditeit

Soms is een bedrijf onvoldoende gefinancierd en kan je liquiditeitsdruk ervaren, terwijl het bedrijf in basis gezond is. Bedrijven hebben vaak veel last van de aflossingsdruk en niet zo zeer van de rentelasten. Het is dan ook belangrijk om met een goed uitgewerkt plan met de financier in gesprek te gaan om hiervoor tot creatieve oplossing te komen. Zo’n plan is noodzakelijk voor financiers om hierover überhaupt met je in gesprek te kunnen of te willen. Vaak is het niet makkelijk om dit plan te maken. Er is of te weinig tijd of er is te weinig ervaring. En intussen blijf je die druk van aflossingen voelen. Wij kunnen je ondersteunen om dit waar mogelijk structureel op te lossen.

Digitale communicatie

Overnames

Als je een bedrijf over wilt nemen of je bedrijf wilt verkopen is dit meestal geen dagelijkse bezigheid voor jou als ondernemer. Het is dan nuttig om pragmatisch de voor- en nadelen inzichtelijk te maken en te bespreken, zodat je beslissing op basis van de juiste afwegingen wordt genomen en rendement op gaat leveren. Dit bepaalt of de overname of verkoop zinvol is. Communiceren in begrijpelijke taal met de ondernemer en de mogelijke derde partij is daarbij erg belangrijk. Wij kunnen de aankoop beoordelen maar indien u wilt verkopen, ook samen met u een prijs bepalen en een aanbieding schrijven. Een potentiële koper wil graag weten wat hij/zij koopt en wat hij of zij ervoor krijgt. Dit is ook van belang wanneer u een bedrijf over wilt nemen. Vaak wordt eerst een geheimhoudings-verklaring getekend door partijen zodat men niet met elkaars gegevens aan de haal gaat, maar als de koop/verkoop gesloten wordt is er meestal ook nog wel wat papierwerk te doen. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.